Firma HM technology group s.r.o.je nově založenou společností, která se zabývá odstraněním pnutí po svařování za pomoci technologie vibrovaní.

Tato technologie je převratná ve smyslu šetření nákladů zákazníka. Není zde omezení velikosti, jako například při využívání vypalovací pece zároveň výrobek nemusí chladnout ani se opískovávat, je možné na něm okamžitě dále pracovat po skončení procesu vibrování. Zároveň je ohleduplnější k životnímu prostředí a energeticky méně náročné, než vypalování v peci.

U velkých strojních součástí se pro odstranění vnitřního napětí nabízí použití vibrací. Ve srovnání s běžně používaným žíháním se značně zkrátí výrobní čas a dosáhne se značného snížení energie. Toto se projeví na snížení celkových výrobních nákladů.

Při výrobě konstrukčních celků a při mechanickém opracování materiálů vznikají ve výrobku vnitřní napětí, která se běžně odstraňují žíháním. Zejména při svařování nebo tuhnutí odlitků jsou vnitřní napětí velká. Jejich odstraněním, nebo alespoň podstatným snížením, se zvýší bezpečnost konstrukce proti porušení lomem, odstraní se náchylnost k tvoření trhlin, zvýší se mez únavy materiálu součásti a současně se sníží nebezpečí vzniku deformací při následném mechanickém obrábění. Snížení vnitřních napětí lze dosáhnout také přirozeným stárnutím výrobků. Tento proces však trvá velmi dlouho, což prodlužuje výrobní časy a zvyšuje výrobní náklady.

Více

Kontakt

Bc. Martinček Tomáš

Jednatel

+420 733 714 398

martincek@hmtg.cz

Ing. Honka Tomáš

Jednatel

+420 721 348 277

honka@hmtg.cz

Kontakt

Bc. Martinček Tomáš

Jednatel

+420 733 714 398

martincek@hmtg.cz

Ing. Honka Tomáš

Jednatel

+420 721 348 277

honka@hmtg.cz